Digitaal Advies Neede, gevestigd aan Rozenkamp 34, 7161 WJ Neede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in mijn privacybeleid.

Contactgegevens

https://digitaaladviesneede.nl
Rozenkamp 34
7161 WJ Neede
06-48514356
contact@digitaaladviesneede.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Digitaal Advies Neede verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt

– Voorletter(s) – en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geschiedenis dienstverlening, inbegrepen facturen.

Hoe worden persoonsgegevens opgeslagen en beheerd

Persoonsgegevens worden niet in een aan de website gekoppelde database opgeslagen, maar in een stand-alone (alleen op mijn computer) databaseprogramma, die op haar beurt is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Digitaal Advies Neede verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en/of diensten aan u te kunnen leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Digitaal Advies Neede neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Digitaal Advies Neede bewaart uw persoonsgegevens niet anders dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hiervoor wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:

  • Persoonsgegevens, zoals deze zijn opgeslagen in een database:
    Tot 2 jaar na dienstverlening
  • Facturen, inclusief uw NAW gegevens:
    Tot 7 jaar na dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Digitaal Advies Neede verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Digitaal Advies Neede gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen enkele inbreuk maken op uw privacy, zoals Google Analytics.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Digitaal Advies Neede. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@digitaaladviesneede.nl c.q. dit telefonisch of mondeling mede te delen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage via mail door u is gedaan, vraag ik u het ingediende verzoek mondeling (rechtstreeks c.q. telefonisch) te bevestigen. Zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, wordt u van het gevraagde in kennis gesteld.

Digitaal Advies Neede wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Digitaal Advies Neede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan mondeling of telefonisch contact met mij op of via contact@digitaaladviesneede.nl